اگر که بخواهیم موفق شویم باید جسارت شکست خوردن  را هم داشته باشیم.

یکی از انواع خدمات شرکت رهپویان ایرانیان صدرا ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان و خانواده محترم آنها جهت بهبود یادگیری دروس از طریق معرفی دبیران کارآزموده و زبده برای تدریس خصوصی و برگزاری کلاسهای فوق برنامه جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میباشد . در صورت تمایل میتوانید جهت عقد قرارداد با حداقل هزینه با تلفن های شرکت رهپویان ایرانیان صدرا تماس حاصل فرمایید .

                                                                                                                        مدیریت شرکت رهپویان ایرانیان صدرا

                                                                                                                                                 رضا صاحبی