پیام مدیر


دوستان و همکاران گرامی : مدیریت گروه شرکت های صدرا در راستای وفای به عهد ، تکریم ارباب رجوع ، ارج نهادن به زحمات همکاران خود و  پر کردن اوقات فراغت فرزندان خانواده ی بزرگ رهپویان سامانه رفاهی خود را به نشانی (وب سایت)    www.refahicenter.ir                     افتتاح نموده است . خواهشمند است جهت استفاده از این خدمات رفاهی به دفتر شرکت مراجعه و کارت رفاهی خود را دریافت نمایید.  هدف ما جلب رضایت شما و ایجاد آرامش و امنیت شغلی برای عزیزانی است که ما را در رسیدن به اهداف والا و موفقیت های روز افزون یاری نمودند. با تشکر مدیریت گروه شرکت های صدرا رضا صاحبی