⭕️پراید از سرویس مدارس حذف می شود


⭕️پراید از سرویس مدارس حذف می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران:
🔹پراید در سال‌های گذشته مبنای ارائه‌ خدمات بود به همین علت نمی‌توانیم به یکباره خدمات این خودرو را حذف کرده و دچار خدشه کنیم به همین دلیل طبق توافق با آموزش و پرورش "حذف پراید" از سیستم سرویس مدرسه در فرآیند دو تا سه ساله رخ می‌دهد تا به مرور پراید در سرویس مدرسه کمتر استفاده و در نهایت از ناوگان سرویس مدارس حذف شود. 
🆑 @kh_fouri 🇮🇷