فقط ۱۰ درصد سرویس‌های مدارس ساماندهی شدند


با اشاره به ساماندهی سرویس های مدارس گفت: گزارشی که سازمان تاکسیرانی درمورد ساماندهی سرویس های مدارس داد، این بود که امسال به طور استثنا خودروهای پرایدی که راننده آن زنان  سرپرست خانوار هستند، استفاده شود و بعد  خودروهای پراید ساماندهی و سپس حذف شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه فقط ۱۰ درصد سرویس های مدارس ساماندهی شده اند، گفت:  مابقی سرویس های مدارس توسط اولیای دانش آموزان انتخاب می شود و با مسئولیت خانواده‌هاست. البته طبق آئین نامه، هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت با خانواده است.

وی ادامه داد: موضوع ساماندهی سرویس های مدارس در دستور کار شورا قرار دارد و باید در این زمینه استاندارد سازی صورت پذیرد.