تبریک سال نو از سوی مدیریت شرکت رهپویان ایرانیان صدرا


خدای رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد.

حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت

عید فرخنده و کهن نوروز باستانی را که یادگار نیاکان و پیام‌ آور دوستی، عشق و محبت، با لطافت گیاه و خرمی طبیعت، و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است. 
فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است.

آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترمتان در سال جدید سلامتی و عاقبت‌‌ بخیری را آرزومندم.
مدیریت شرکت رهپویان ایرانیان صدرا رضا صاحبی